Har du inte tid att ta dig till gymmet för att träna, eller har du helt enkelt inte lust? Har du småbarn hemma som inte kan lämnas ensamma? Har du problem/skador som gör att du inte kan ge dig ut och springa eller träna?

Lösningen kan vara att träna hemma tillsammans med en Personlig Tränare som hjälper dig och som tar hänsyn till Din unika situation!

Kontakta oss för en konsultation där din situation diskuteras och analyseras. Om allt känns bra kan du därefter välja att gå vidare med din PT och få ett träningsprogram som utgår ifrån;

  • vad du tycker är roligt
  • vilka mål du har
  • hur mycket tid du har
  • när, var och hur du vill träna
  • din arbets- och familjesituation
  • dina skador och sjukdomar
  • din vikt
  • din motivation

Och om du inte har satt några mål kommer vi tillsammans fram till vilka krav du har i ditt liv och därmed vilka mål som skulle kunna bli dina.

Nu kan du även köpa dina produkter som är anpassade för att träna hemma i vår webshop.

Utvalda produkter: