För företag

En av företagets största resurser är ofta de anställda och det är därför av största vikt att värna om deras hälsa. Sjuka medarbetare är dyrt och det drar ner stämningen om sjukskrivning sker ofta och länge.

För att en medarbetare ska kunna utföra ett arbete med maximal prestation krävs en viss kondition och styrka. Detta för att personalen inte ska skada sig samt för att de ska orka arbeta på en hög nivå en hel arbetsdag.

Vad kan PT Hemma göra för ditt företag?

Vi kan

  • Utföra tester för att utvärdera personalens kondition och allmänna status i dagsläget
  • Utifrån testerna skapa individuella träningsprogram
  • Utföra en ergonomisk bedömning av varje individs arbetsplats
  • Föreläsa om hälsa, varför konditions- och styrketräning är så viktigt samt hur detta kan genomföras
  • Föreläsa om kost samt ge enskild kostrådgivning
  • Komma ut till ert företag och hålla i olika träningspass utifrån de förutsättningar och behov ni har

Att investera i personalens hälsa lönar sig i längden. Dessutom är det ofta mycket uppskattat bland de anställda!

Kontakta Annika för vidare diskussion