Friskvårdsbidrag

Du vet väl att Personlig Träning klassas om “skattebefriad förmån” enligt Skatteverket. Du kan läsa mer om hur detta tolkas på Skatteverket. Hör med din arbetsgivare hur mycket du kan använda och hör av dig till annika@pthemma.se för att diskutera ett upplägg på just din träning.

 

 

startsida

Vad räknas som motion och friskvård av mindre värde?

Skattefriheten omfattar bara motion och friskvård av mindre värde och enklare slag. Om arbetsgivaren ersätter den anställda för kostnad för motion och friskvård som inte är av enklare slag eller mindre värde är ersättningen skatte- och avgiftspliktig. Detta gäller oavsett om arbetsgivaren har ersatt den anställda för hela eller del av kostnaden.

Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidrag som arbetsgivaren ger till den anställda får vara maximalt 5 000 kronor per år. Om arbetsgivaren betalar ut ett högre friskvårdsbidrag än 5 000 kronor, ska den anställda beskattas för det belopp som överstiger 5 000 kronor.

 

Produkter som är populära för hemmaträning: